Fundacja Serce Dziecka w wypożyczalni posiada:

  • Pulsoksymetry
  • Coaguecheck do pomiaru INR

Prosimy o wypełnienie Formularza Informacyjnego. Wypełniony formularz wraz z ostatnim wypisem ze szpitala oraz zaświadczenie lekarskie o konieczności używania sprzętu, prosimy przesłać na adres Fundacji - ul. Dereniowa 2/6, 02-776 Warszawa