SZANSA DLA SERCA

Program obejmujący szerokie działania na rzecz poprawy warunków leczenia dzieci z wadami serca.
 
Współpracujemy z ośrodkami medycznymi w zakresie poprawy warunków leczenia dzieci z wadami serca.
 
Program realizujemy poprzez:
  • Rzecznictwo na rzecz rozbudowy ośrodków
  • Społeczny monitoring rozbudowy ICZMP -oddziału kardiochirurgii
  • Prowadzenie zbiórek celowych na rzecz kardiologii i kardiochirurgii ośrodków CZD Warszawa, ICZMP Łódź, Kraków Prokocim, Gdańsk - Kopernikus
  • Rzecznictwo na rzecz pozyskania środków na budowę banku tkanek w CZD - zakończone
  • Zakup sprzętu, wyposażenia i innych środków służących dzieciom i ich rodzicom dla oddziałów kardiochirurgicznych
Współpracujemy z innymi organizacjami działającymi na rzecz promocji zdrowia, takimi jak:
  • Federacja Pacjentów Polskich
  • OFOP (Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych)
  • ECHDO (Europejska Organizacja Wrodzonych Wad Serca)
  • AEPC (Stowarzyszenie na Rzecz Europejskiej Kardiologii Dziecięcej)
  • EURORDIS (Europejskie Stowarzyszenie Chorób Rzadkich