RATUJ SERCE - ZBIÓRKI CELOWE

Program umożliwiający prowadzenie zbiórek celowych na konkretne dziecko w ramach których zbierane są fundusze na  pokrycie kosztów związanych z:   
  • kosztownym i długotrwałym leczeniem,
  • rehabilitacją,
  • zakupem leków,
  • pokryciem kosztów leczenia za granicą.
Fundacja umożliwia rodzicom zbieranie środków na kosztowne leczenie dzieci, umieszczanie informacji na stronie internetowej Fundacji i na Forum,. Fundacja udostępnia własne oraz pomagamy w przygotowaniu własnych, spersonalizowanych materiałów informacyjnych dystrybuowanych przez rodziców. Fundacja prowadzi i odpowiada za całą dokumentację i rozliczenie zbiórki. Fundacja posiada status Organizacji Pożytku Publicznego, co umożliwia przekazywanie 1% podatku na jej rzecz. Jeśli środki mają być przeznaczone na dziecko, dla którego jest prowadzona zbiórka celowa, konieczne jest podanie imienia i nazwiska konkretnego dziecka na rzecz którego mają być przeznaczone środki.