CORDIADA

Program aktywizacji fizycznej, sportowej, oraz rehabilitacji dzieci z wadami serca, integrujący dzieci, rodziców, lekarzy i rehabilitantów.
 
W ramach programu organizujemy warsztaty edukacyjne z udziałem specjalistów dotyczące:
  • pierwszej pomocy
  • rehabilitacji dziecka z wadą serca
  • zdrowego trybu życia dziecka z wadą serca (dieta + ruch na świeżym powietrzu)
Planujemy uruchomienie grup wsparcia. Dofinansansowujemy zajęcia i turnusy rehabilitacyjne oraz wyjazdy sanatoryjne.
W trakcie opracowywania jest materiał informacyjno-edukacyjny w zakresie rehabilitacji oraz promocji aktywnego trybu życia.
Współpracujemy z ośrodkami medycznymi i rehabilitacyjnymi w zakresie edukacji fizycznej i życia szkolnego dzieci z wadami serca.
Całoroczne działania w ramach tego programu są zwieńczone letnią olimpiadą dla dzieci – CORDIADĄ.