Programy Fundacji

Jesteśmy po to żeby Tobie pomóc

Większość osób działających w Fundacji to rodzice dziecka z wadą serca lub GUCHe - dorośli z wadą serca.
Wiemy jak trudno jest przejść przez proces leczenia i rehabilitacji chorego dziecka.
Nasze doświadczenie i pomoc chcemy przekazć rodzinom, które potrzebują wsparcia i pomocy.
  
Poznaj serce - program propagujący wiedzę o wadach serca, ich wykrywaniu i leczeniu. Fundacja organizuje szkolenia z zakresu opieki i rehabilitacji, prowadzi stronę internetową oraz forum. 
Razem z dzieckiem - program, w ramach którego Fundacja wspiera opiekę nad dzieckiem w trakcie leczenia oraz udziela pomocy rodzicom w trudnej sytuacji finansowej.  
Szansa dla serca - program obejmujący działania na rzecz poprawy warunków leczenia dzieci z wadami serca. Fundacja prowadzi rzecznictwo w zakresie rozbudowy ośrodków, zakup sprzętu i wyposażenia.  
Cordiada - program aktywizacji fizycznej, sportowej oraz rehabilitacji dzieci z wadami serca, integrujący dzieci, rodziców, lekarzy oraz rehabilitantów.
Ratuj serce - program umożliwiający prowadzenie zbiórki środków na leczenie i rehabilitację konkretnego dziecka z wadą serca oraz na wyposażenie i rozbudowę ośrodków kardiologicznych i kardiochirurgicznych.