Kowalska Nadia

Nadia Kowalska
Złożona wada serca.
 
 
 

Wrodzona wada rozwojowa przegrody serca z uwidocznionym podnaczyniowym ubytkiem przegrody międzykomorowej (VSD) z przeciekiem L do P istotnym hemodynamicznie oraz z ubytkiem międzyprzedsionkowym (ASD). Łagodna niedomykalność zastawki trójdzielnej. 

 
Serdecznie prosimy o pomoc w zebraniu funduszy na dalsze leczenie Nadii.
 
Darowizny prosimy kierować na konto:
Fundacja Serce Dziecka im. Diny Radziwiłłowej
ul. Narbutta 27 lok.1, 02-536 Warszawa

Nr konta na wpłaty w euro PL 09 1160 2202 0000 0001 2152 1272


SWIFT BIGBPLPW 
koniecznie z dopiskiem: ZC 8367 Nadia Kowalska
 
1% podatku prosimy przekazać w rozliczeniu rocznym PIT,
w którym należy podać:
 KRS 0000266644
a w polu informacji dodatkowych: ZC 8367 Nadia Kowalska