Wojnarowski Krzysztof

alt

Wspólny pień tętniczny, ubytek międzykowmorowy, Epilepsja, opóźnienie umysłowe, MPD, niedowład połowiczny.

 

Krzysztof urodził się 18.03.1996r. Jako trzecie z moich dzieci. W pierwszym dniu pediatra stwierdził u niego szmery w sercu, a dalsze badania wykazały wrodzoną wadę serca pod postacią wspólnego pnia tętniczego i ubytku międzykomorowego. W siódmej dobie życia wyjechaliśmy CZMP w Łodzi na odział Kardiologii, gdzie jako trzytygodniowe niemowlę przeszedł pomyślnie ratującą życie operacje serca (wszczepienie homografu płucnego i łaty na ubytku międzykomorowym). W pierwszym roku życia syn często przebywał w szpitalach (Kielce, Łódź) gdzie dalsze badania wykrywały kolejne problemy zdrowotne: dziecięce porażenie mózgowe pod postacią niedowładu spastycznego strony lewej, opóźnienie rozwoju psychoruchowego. W wieku trzech lat wystąpił pierwszy atak epilepsji (badania wykazały Zespół Lennoxa-Gastauta) co spowodowało konieczność stałego przyjmowania leków neurologicznych. Każdego roku wyjeżdżaliśmy na rehabilitacje do szpitala "Górka" w Busku, gdzie w wieku ośmiu lat z powodu stopy końsko-szpotawej odbyła się pierwsza operacja ortopedyczna, a po dwóch latach druga-zabieg kostny, pełna rekonstrukcja stopy. Mimo stałej kontroli i rehabilitacji pojawił się kolejny problem, skrzywienie kręgosłupa-skolioza piersiowo-lędźwiowa prawostronna. Syn musiał nosić gorset ortopedyczny. Jako siedemnastolatek został zakwalifikowany przez ortopedów w szpitalu w Zakopanym do operacji kręgosłupa, która nie odbyła się z powodu przeciwwskazań anestezjologicznych. Syn uczęszcza do specjalnego ośrodka OREW w Kielcach, ma nauczanie programem specjalnym. 15 października Krzysztof przeszedł w CZMP w Łodzi na pododdziale Kardiologii dla Dorosłych zabieg przezskórnej implantacji zastawki typu Melody 20mm w pozycje płucną. Zabieg dał zadowalający wynik. Do tej pory syn przebywał 53 razy w szpitalach z różnych powodów m.in. ciężkie zapalenia płuc, oskrzeli, zatok, alergii skórnej, nasilonych ataków epilepsji. Aktualnie Krzysztof nadal wymaga stałej opieki i pielęgnacji (jest ubezwłasnowolniony nie czyta, nie pisze), wyjazdów do poradni kardiologicznej, neurologicznej, ortopedycznej, przyjmowania leków, rehabilitacji i opieki lekarza rodzinnego.


Serdecznie prosimy o pomoc w zebraniu funduszy na dalsze leczenie Krzysztofa.

Pomoc finansową prosimy kierować na konto:
Fundacja Serce Dziecka im. Diny Radziwiłłowej
ul. Narbutta 27 lok.1, 02-536 Warszawa
 
Nr konta na wpłaty złotowe PL

Nr konta na wpłaty w euro PL 09 1160 2202 0000 0001 2152 1272

SWIFT BIGBPLPW
 
koniecznie z dopiskiem: ZC 6962 Krzysztof Wojnarowski
 
1% podatku prosimy przekazać w rozliczeniu rocznym PIT,
w którym należy podać:
KRS 0000266644
a w polu informacji dodatkowych: ZC 6962 Krzysztof Wojnarowski