Potrzebują pomocy

Wychodząc na przeciw oczekiwaniom rodziców Fundacja Serce Dziecka prowadzi zbiórki celowe środków na konkretne dziecko i na konkretny ośrodek zdrowia.

Środki pozyskiwane w ramach zbiórek celowych prowadzonych na rzecz dzieci są przeznaczane na finansowania leczenia i rehabilitacji dzieci z wadami serca. Środki pozyskane na rzecz ośrodków zdrowia są przeznaczone na pokrycie kosztów i wyposażenie służące bezpośrednio dzieciom i ich rodzicom i podnoszące jakość i komfort pobytu w szpitalu.

Jeżeli jesteście rodzicami /opiekunami dziecka z wadą serca i chcielibyście założyć zbiórkę celową dla swojego dziecka, prosimy wypełnić Formularz Informacyjny. (Więcej informacji w zakładce 'Potrzebujesz pomocy')

Wypełniony formularzy wraz z ostatnim wypisem ze szpitala oraz zaświadczeniem o zarobkach prosimy przesłać na adres Fundacji (ul. Narbutta 27/1 02-536 Warszawa).

Środki pozyskiwane w ramach zbiórek celowych prowadzonych na rzecz dzieci są przeznaczane na finansowanie leczenia i rehabilitacji dzieci z wadami serca.

Gałan Jakub

Jakub GałanWWS, VSD, nadciśnienie płucne

Czytaj więcej...

Fojut Kornel

Kornel FojutCałkowity kanał przedsionkowo-komorowy

Czytaj więcej...

Nowak Liliana

Liliana NowakUbytek międzykomorowy (hemodynamicznie wspólna komora), ubytki międzyprzedsionkowe, zwężenie tętnicy płucnej, niedomykalność zastawki trójdzielnej i płucnej.

Czytaj więcej...

Szadkowski Błażej

Błażej Szadkowski Wrodzone zwężenie ujścia tętniczego lewego

Czytaj więcej...