Dorośli z wadą serca

 
GUCHE (od ang. Grow Up with Congenital Heart Disease)

Fundacja Serce Dziecka wspiera nie tylko dzieci z wadami serca, ale również osoby dorosłe dotknięte tym problemem. Wychodząc naprzeciw potrzebom tej grupy przy Fundacji Serce Dziecka działa program „Razem w dorosłość”.

Cele programu:

• integracja środowiska osób dorosłych z wadami serca – GUCHów,

• szerzenie informacji o możliwościach leczenia i rehabilitacji GUCHów,
• wsparcie emocjonalne,

• pomoc  finansowa dla osób będących w trudnej sytuacji materialnej,  wymagających kosztownego leczenia i rehabilitacji,
• współpracę z lekarzami podejmującymi problematykę GUCHów w celu stworzenia prawidłowego systemu opieki zdrowotnej dorosłych z wrodzonymi wadami serca,

• współpraca z krajowymi oraz zagranicznymi grupami i organizacjami wspierającymi dorosłych z wrodzonymi wadami serca, w celu wymiany doświadczeń w zakresie diagnostyki, leczenia i rehabilitacji.