Zapraszamy na najbliższą konferencję z cyklu AKADEMIA SERCA 

 

 Akademia Serca

 

AKADEMIA SERCA - VII Konferencja Kardiologiczna

o problemach dzieci z wadami serca  

Serdecznie zapraszamy na tegoroczną Konferencję, która odbędzie się w dniach
27 - 28 października b.r. w sali konferencyjnej w budynku RONDO 1 w Warszawie. 

Zachęcamy do udziału zarówno w pierwszym, jak i w drugim dniu Konferencji:

27 października -  wykłady zaproszonych ekspertów oraz sesja odpowiedzi na pytania uczestników

28 października - warsztaty z ekspertami składające się z części wykładowej dotyczącej wybranych zagadnień oraz z części praktycznej, podczas której będziecie mogli Państwo podyskutować z naszymi specjalistami. 

Konferencja to znakomita okazja do poszerzenia swojej wiedzy, merytorycznej dyskusji z lekarzami i ekspertami oraz spotkania i wymiany doświadczeń pomiędzy rodzicami dzieci z wadami serca.

Serdecznie zapraszamy do udziału w Konferencji.

Komitet Naukowo-Organizacyjny Konferencji:

Prof. dr hab. n. med. Wanda Kawalec

Prof. dr hab. n. med. Grażyna Brzezińska-Rajszys

 

Katarzyna Parafianowicz, Prezes FSD

Beata Kulesza, Prezes FSD

Ewa Michalska, Członek Rady Fundacji

Udział w Konferencji jest bezpłatny, jednak będziemy niezmiernie wdzięczni za każdą dobrowolną wpłatę na konto Fundacji tytułem darowizny. Pozwoli nam to na pokrycie choć części kosztów związanych z organizacją wydarzenia.

Z góry serdecznie dziękujemy,

Zespół FSD

 Termin Konferencji: 27-28 Października 2018r. 

CO KAŻDY RODZIC WIEDZIEĆ POWINIEN

8:30 - 9:00 Rejestracja uczestników, powitalna kawa
   
9:00 - 9:30

Otwarcie Konferencji

Współpraca FSD z lekarzami w trosce o dobro dziecka z problemami kardiologicznymi.
 

prof. dr hab. n. med. Wanda Kawalec, dr hab. n. med. Grażyna Brzezińska-Rajszys, dr n. med. Małgorzata Żuk, Beata Kulesza, Katarzyna Parafianowicz

9:30 - 11:00

SESJA I

Prowadzenie: dr hab. med. Jacek Kusa

9:30 - 10:00 „IntelliSpace Portal”- element zaawansowanej diagnostyki obrazowej wrodzonych wad serca
 

dr hab. med. Grażyna Brzezińska-Rajszys

10:00 - 10:30 Czy każdą wadę można wyleczyć?   
 

prof. dr hab. n. med. Wanda Kawalec

10:30 - 11:00 Reoperacje - przewidywalny etap leczenia wad wrodzonych serca
 

prof. dr hab. med. Tomasz Mroczek

11:00 - 11:30 Dyskusja
11:30 - 12:00 Przerwa kawowa

12:00 - 14:00

SESJA II 

Prowadzenie: dr hab. med. Grażyna Brzezińska-Rajszys

12:00 - 12:30 Aktywność seksualna i antykoncepcja młodocianych z WWS
 

prof. dr hab. n. med. Romuald Dębski

12:30 - 13:00 Funkcja prawej komory – na ile ważna w wadach wrodzonych serca
 

dr n. med. Anna Mazurek-Kula 

13:00 - 13:30 Nadciśnienie płucne – kiedy do niego dochodzi i jak się je leczy
 

dr hab. med. Jacek Kusa

13:30 - 14:00 Dyskusja
14:00 - 15:00 Lunch

15:00 - 17:00

SESJA III  

Eksperci odpowiadają na pytania uczestników

Prowadzenie: prof. dr hab. n. med. Wanda Kawalec

 

Eksperci: dr hab. med. Grażyna Brzezińska-Rajszys, dr n. med. Anna Mazurek-Kula, prof. dr hab. med. Tomasz Mroczek, dr hab. med. Jacek Kusa, prof. dr hab. n. med. Romuald Dębski, prof. dr hab. med. Katarzyna Bieganowska, dr hab. med. Lidia Ziółkowska, dr n. med. Anna Turska-Kmieć, dr n. med. Małgorzata Żuk

 

w tym:

- pytania z sali

- podsumowanie części medycznej

 17:00  Podsumowanie i zakończenie konferencji

 Termin warsztatów - 28 października 2018r.

9:00 - 10:00 Jak mądrze budować odporność małego pacjenta kardiologicznego?
  mgr farmacji Artur Rakowski
10:00 - 10:15 Przerwa kawowa
10:15 - 11:45 Stosowanie leków OTC u dzieci z wrodzonymi wadami serca - w trosce o bezpieczeństwo poznajmy zagrożenia i możliwe interakcje 
  mgr farmacji Artur Rakowski
11:45 - 12:00 Przerwa kawowa
12:00 - 13:30 Masaż Tuina i naturalne wspomaganie kondycji zdrowotnej dzieci
  mgr inż. Joanna Brejecka-Pamungkas - dietetyk, naturopata, specjalistka medycyny chińskiej
13:30 - 14:00 Lunch
14:00 - 15:30 Dieta dobra dla jelit, czyli co sprzyja, a co może szkodzić dziecku i jego odporności 
  mgr Emilia Ptak - dietetyk ze specjalnością dietetyki klinicznej oraz sportowej
   

  


 

Nasi Wykładowcy:
alt Prof. dr hab. n. med. Wanda Kawalec - pediatra, kardiolog, kardiolog dziecięcy. Wieloletni kierownik Kliniki Kardiologii Instytutu Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie. Wieloletni konsultant krajowy w dziedzinie kardiologii dziecięcej, twórca i kierownik licznych programów naukowych i organizacyjnych dotyczących kardiologii dziecięcej w Polsce. Wychowawca i nauczyciel wielu lekarzy pediatrów, kardiologów i neonatologów. Autor licznych prac naukowych w dziedzinie pediatrii i kardiologii dziecięcej. Wieloletni redaktor czasopisma „Pediatria po Dyplomie”, członek redakcji  naukowych wielu czasopism pediatrycznych i kardiologicznych. Członek wielu towarzystw naukowych polskich i zagranicznych, między innymi były prezes Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego, przewodnicząca Sekcji Kardiologii Dziecięcej Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, wiceprezes Europejskiego Stowarzyszenia Towarzystw Pediatrycznych, przewodnicząca Komitetu Rozwoju Człowieka Polskiej Akademii Nauk. Jest Kawalerem Orderu Uśmiechu.
Grażyna Brzezińska-Rajszys Dr hab. n. med. Grażyna Brzezińska-Rajszys - pediatra, kardiolog dziecięcy, wieloletni Kierownik Pracowni Interwencji Sercowo-Naczyniowych, od sierpnia 2015 Kierownik Kliniki Kardiologii Instytutu „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka”. Od lat aktywny członek Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego oraz Europejskiego Towarzystwa Kardiologii Dziecięcej. Autorka i współautorka 235 publikacji z dziedziny kardiologii. Przewodniczący-Elekt Sekcji Wad Wrodzonych Serca u Młodocianych i Dorosłych Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Kierowana przez specjalistkę Pracownia Interwencji Sercowo-Naczyniowych znana jest w Europie zarówno z jakości i złożoności wykonywanych zabiegów, ale także z zastosowania najbardziej zaawansowanych rozwiązań sprzętowych pomagającym małym pacjentom z wadami serca - wyposażona jest w najnowocześniejszy sprzęt m.in. dwupłaszczyznowy angiograf, drukarkę 3D. Jako jedyny europejski ośrodek dziecięcej kardiologii interwencyjnej posiada system Allura Clarity FD20/10 z systemem echonawigacji.
Małgorzata Żuk Dr n. med. Małgorzata Żuk - pediatra, kardiolog dziecięcy,  kierownik Oddziału Kardiologii Dziecięcej IP CZD. Od ponad 20 lat pracuje w Klinice Kardiologii IP CZD lecząc dzieci z patologią układu krążenia, głownie noworodki i niemowlęta z wadami serca. Dodatkowo od 2004 zajmuje się pacjentami z nadciśnieniem płucnym, uczestniczy w badaniach nowych leków i adaptowaniu standardów międzynarodowych do leczenia tej choroby w Polsce. Bierze udział w działalności dydaktycznej Kliniki Kardiologii prowadząc specjalizacje lekarskie z pediatrii i kardiologii dziecięcej oraz wykłady dla różnych odbiorców (lekarze, pielęgniarki, studenci, rodzice). Jest autorem artykułów naukowych na temat wrodzonych wad serca oraz nadciśnienia płucnego oraz poradnika dla rodziców i dzieci z nadciśnieniem płucnym. 
Anna Mazurek Kula Dr n. med. Anna Mazurek-Kula - specjalista pediatrii i kardiologii dziecięcej, adiunkt w Klinice Kardiologii Instytututu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi. Wykształcenie w zakresie pediatrii i kardiologii dziecięcej zdobyła pod kierunkiem prof. Andrzeja Sysy. Z Kliniką Kardiologii ICZMP jest związana od III roku studiów, kiedy zaczęła studia indywidualne w zakresie kardiologii dziecięcej pod opieką prof. Jadwigi Moll. Pracę doktorską dotyczącą pooperacyjnej oceny pacjentów z zespołem niedorozwoju lewego serca (HLHS) obroniła z wyróżnieniem w roku 2003. Główne zainteresowania zawodowe i naukowe, to zagadnienia związane z sercem czynnościowo jednokomorowym, a zwłaszcza   zespół niedorozwoju lewego serca. Autor i współautor wielu prac i doniesień naukowych o tej tematyce.
Tomasz Mroczek Dr hab. n. med. Tomasz Mroczek - kardiochirurg dziecięcy. Od dwudziestu lat operuje w Klinice Kardiochirurgii Dziecięcej Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum, podejmując się operacji najbardziej złożonych wad serca. Laureat m.in. nagrody naukowej przyznawanej co roku przez Radę Naukową Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii im. Z Religi. Fundacja wyróżnia lekarzy za niezwykłe dokonania naukowe. Jego badania dotyczące niedorozwoju lewego serca znalazły wyraz w pracy naukowej powstałej w oparciu o analizę cyfrową i prezentowane były podczas prestiżowych konferencji międzynarodowych oraz w czasopismach. Aktywnie uczestniczy w licznych programach naukowych prowadzonych przez Klinikę, związanych z wprowadzaniem nowatorskich technik operacyjnych w kardiochirurgii dziecięcej, a także z postępowaniem pooperacyjnym obejmującym zaawansowane techniki intensywnej terapii. Współorganizator prestiżowych, międzynarodowych konferencji edukacyjnych „Krakow Educational Workshop on Congenital Heart Disease” skupiających światowe autorytety kardiologii i kardiochirurgii dziecięcej. Patron Honorowy  Stowarzyszenia rodziców „Serduszka z Prokocimia”. Otrzymał odznakę „Przyjaciela Dziecka”, którą Towarzystwo Przyjaciół Dzieci przyznaje osobom podejmującym systematyczny wysiłek na rzecz dobra dziecka poza ramami obowiązków zawodowych i wyróżniającym się czynnym, opiekuńczym stosunkiem do dziecka dając temu wyraz w bezpośredniej pracy dla jego dobra.
Romuald Dębski Prof. dr hab. n. med. Romuald Dębski - ginekolog, położnik, ordynator Oddziału Ginekologiczno - Położniczego Kliniki Położnictwa i Ginekologii CMKP w Warszawie. Kierowana przez profesora klinika jest  wiodącym w kraju ośrodkiem diagnostyki i terapii prenatalnej, a także diagnostyki i terapii wewnątrzmacicznej konfliktu serologicznego oraz małopłytkowości płodu. Wybitny specjalista w dziedzinie perinatologii. Opublikował 298 prac naukowych z zakresu patologii ciąży, ultrasonografii w położnictwie i ginekologii oraz endokrynologii ginekologicznej. Znakomity wykładowca i nauczyciel, prelegent na licznych szkoleniach, konferencjach i sympozjach naukowych organizowanych przez Uczelnie oraz Ośrodki Naukowo-Szkoleniowe w Polsce i za granicą. Od 2012 roku prowadzi program badawczy „Diagnostyka i terapia prenatalna. Ginekologia onkologiczna operacyjna”.

Współzałożyciel Sekcji Ultrasonograficznej Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego. Odznaczony Medalem KEN, oraz Złotym Krzyżem Zasługi i Odznaką honorową „Za Zasługi Dla Ochrony Zdrowia”.

 Jacek Kusa

Dr hab. med. Jacek Kusa  - pediatra, kardiolog dziecięcy, kierownik  Oddziału Kardiologii Dziecięcej z Pododdziałem Kardiochirurgii Dziecięcej i Pododdziałem Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego w Wojewódzkim Szpitalu we Wrocławiu. Wybitny specjalista  z zakresu kardiologii interwencyjnej. Pracując w zespole Hemodynamiki Dziecięcej ŚCChS w Zabrzu jako pierwszy w kraju wdrożył procedurę przezskórnego zamykania ubytków międzyprzedsionkowych, pozawałowych ubytków międzykomorowych. Jest doświadczonym dydaktykiem, wykładowcą na kursach dla lekarzy, oraz na naukowych konferencjach polskich i zagranicznych. Autor lub współautor 86 prac opublikowanych w renomowanych czasopismach naukowych w Polsce i za granicą. Laureat Nagrody Naukowej Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego za osiągnięcia w dziedzinie przezcewnikowego zamykania przecieków wewnątrz- i zewnątrzsercowych.

Joanna Brejecka-Pamungkas

Mgr inż. Joanna Brejecka-Pamungkas – Dietetyk, naturopata, specjalistka medycyny chińskiej,

Emilia Ptak

Mgr Emilia Ptak - dietetyk ze specjalnością dietetyki klinicznej oraz sportowej. Ukończyła studia licencjackie i magisterskie na kierunku Dietetyka w Collegium Medicum UMK Bydgoszcz. 

Artur Rakowski Mgr Artur Rakowski - farmaceutka praktyk, od lat współpracujący z czołowymi czasopismami branżowymi dla lekarzy i farmaceutów. 

Poprowadzi warsztaty: Uwaga na interakcje: leki, suplementy, żywność! Jak chcąc pomóc, nie zaszkodzić!

Partnerzy

Centrum Zdrowia Dziecka  ROCHE      MedCon  BAYER 

Dago Centrum    

Patroni Medialni

alt Doniesienia Kardiologiczne 
 Poradnik Zdrowie  Portale Medyczne
 Rynek Zdrowia Termedia