KRS

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY, Numer KRS: 0000266644

odpis aktualny z rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY, Numer KRS: 0000266644

odpis aktualny z rejestru przedsiębiorców

NIP

Numer Identyfikacji Podatkowej, NIP 951 220 72 00

Informacja dodatkowa: Zgodnie z przepisamu Urzędów Skarbowych, wszelkie aktualizacje do pierwotnie wydanego numeru NIP podlegają wyłacznie zgłoszeiu na formularzu NIP 5 i nie jest wydawany zaktualizowany dokument NIP 4. Zatem zmiana nazwy z Fundacja im. Diny Radziwiłłowej na Fundacja Serce Dziecka im. Diny Radziwiłłowej jest udokumentowane formularzem NIP5