Sprawozdanie ze Zbiórki Publicznej 2012

Sprawozdanie ze zbiórki publicznej nr 43/2012 prowadzonej przez Fundację Serce Dziecka w latach 2012-2013.

Organizator zbiórki: Fundacja Serce Dziecka im. Diny Radziwiłłowej z siedzibą w Warszawie, ul. Narbutta 27/1, 02-536 Warszawa.
Nazwa organu i nr pozwolenia: Zbiórka przeprowadzona na podstawie zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych nr 43/2012 z dnia 23 lutego 2012r., udzielonego na okres do 15 lutego 2013r.

Kwota środków pozyskanych w wyniku zbiórki publicznej prowadzonej na podstawie zezwolenia 43/2012:
W okresie od 23-02-2012 do 15-02-2013 środki pieniężne w łącznej kwocie 492 470,40 zł.

Zbiórka była przeprowadzona na terenie Rzeczpospolitej Polskiej w następujących formach:
1. dobrowolne wpłaty na konto bankowe wpłacono kwotę 357 358,84 zł
2. zbiórka ofiar do zaplombowanych skarbon stacjonarnych umieszczonych w obiektach za zgodą ich właścicieli lub użytkowników – 1 204,92 zł
3. zbiórka dobrowolnych datków do zaplombowanych puszek kwestarskich zebrano kwotę 133 906,64 zł. Środki zebrane do puszek zostały wpłacone na konto bankowe.
4. Fundacja Serce Dziecka nie prowadziła zbierania ofiar w naturze.

Środki uzyskane ze zbiórki publicznej zostały rozdysponowane na poszczególne cele zbiórki w kwocie łącznej -489 913,10 zł. w następujący sposób:

1. Finansowanie noclegów i wyżywienia opiekunów podczas hospitalizacji dziecka:
51 921,61 zł
2. Pokrycia kosztów dojazdów z podopiecznym na leczenie szpitalne i konsultacje medyczne: 40 481,25 zł
3. Pokrycie kosztów leczenia i rehabilitacji w krajowych i zagranicznych placówkach leczących dzieci z wadami serca: 288 388,42 zł
4. Zakup leków oraz środków pielęgnacyjnych dla podopiecznych: 21 975,89 zł
5. Pokrycie kosztów rehabilitacji: 59 059,46 zł
6. Zakup sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego dla oddziałów kardiologii i kardiochirurgii dziecięcej i gabinetów diagnostyki prenatalnej oraz z przeznaczeniem do rehabilitacji dziecka w warunkach domowych: 28 086,47 zł

Wysokość kosztów związanych z przeprowadzeniem zbiórki publicznej:
razem -2 557,30 zł:
W związku z organizacją zbiórki publicznej poniesiono następujące koszty:
1. Opracowanie, druk i dystrybucja materiałów promocyjnych . 1 719,30 zł.
2. Koszt zakupu skarbon i puszek kwestowych: 738,00 zł.
3. Opłata bankowa związana z prowadzeniem rachunku: 100,00 zł.

Z zebranej kwoty 492 470,40 zł. Zostało wydanych 100% środków czyli łącznie kwota 492 470,40 zł.

Szczegółowy wykaz kosztów poniesionych z środków zbiórki publicznej prowadzonej na podstawie zezwolenia nr 43/2012 stanowi załącznik do niniejszego sprawozdania.


Z poważaniem


Beata Kulesza
Prezes Zarządu

Katarzyna Parafianowicz
Wiceprezes Zarządu