Sprawozdanie ze Zbiórki Publicznej 2011

Sprawozdanie ze zbiórki publicznej nr 24/2011 prowadzonej przez Fundację Serce Dziecka w latach 2011-2012.
 
Organizator zbiórki: Fundacja Serce Dziecka im. Diny Radziwiłłowej z siedzibą w Warszawie, ul. Narbutta 27/1, 02-536 Warszawa.
Nazwa organu i nr pozwolenia: Zbiórka przeprowadzona na podstawie zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji nr 24/2011 z dnia 9 lutego 2011r.

Kwota środków pozyskanych w wyniku zbiórki publicznej prowadzonej na podstawie zezwolenia 24/2011 zebrano w okresie od 15 II 2011 do 15 II 2012 środki pieniężne w łącznej kwocie 263 400,00 zł.

Zbiórka była przeprowadzona na terenie Rzeczpospolitej Polskiej w następujących formach:
1. dobrowolne wpłaty na konto bankowe o numerze 12 1160 2220 0000 0001 4668 2533, wpłacono kwotę 225 578,27 zł.
2. zbiórka ofiar do zaplombowanych skarbon stacjonarnych umieszczonych w obiektach za zgodą ich właścicieli lub użytkowników - nie prowadzono zbiorki do skarbon.
3. zbiórka dobrowolnych datków do zaplombowanych puszek kwestarskich zebrano kwotę 37 821,73 zł. Środki zebrane do puszek zostały wpłacone na konto bankowe o numerze 12 1160 2220 0000 0001 4668 2533.
4. Fundacja Serce Dziecka nie prowadziła zbierania ofiar w naturze.

Środki uzyskane ze zbiórki publicznej zostały rozdysponowane na poszczególne cele zbiorki w kwocie łącznej 263 400,00 zł. w następujący sposób:
1. Zakup sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego z przeznaczeniem do rehabilitacji dziecka w warunkach domowych 80 626,34 zł.
2. Koszty dojazdów z dzieckiem na leczenie i konsultacje medyczne 11 140,25 zł.
3. Koszty noclegów i wyżywienia opiekunów podczas hospitalizacji dziecka 38 175,89 zł.
4. Zakup leków oraz środków pielęgnacyjnych 20 677,30 zł.
5. Koszty rehabilitacji 38 538,70 zł.
6. Koszty operacji zagranicznych w Klinice Kardiochirurgii w Monachium 73 258,52 zł.

Wysokość kosztów związanych z przeprowadzeniem zbiórki publicznej– razem 983 zł:
W związku z organizacją zbiórki publicznej poniesiono następujące koszty:
1. Koszt materiałów informacyjnych o prowadzonej zbiórce 933,00 zł
2. Opłata bankowa związana z prowadzeniem rachunku w kwocie 50,00 zł.

Z łącznie zebranej kwoty 263 400,00 zł. zostało wydanych 100% środków
tj. kwota 263 400,00 zł.

W imieniu Fundacji Serce Dziecka im. Diny Radziwiłłowej

Beata Kulesza
Prezes Zarządu

Katarzyna Parafianowicz
Wiceprezes Zarządu