Protokół pokontrolny z dn. 21.04.2015r.

alt

Fundacja otrzymała najwyższą POZYTYWNĄ ocenę - protokół kontroli przeprowadzonej w FSD na zlecenie MPiPS.

Czytaj więcej...