Zobacz relacje:

I Koncert
alt

II Koncert
alt

 III Koncert
 alt

IV Koncert
alt

VII Koncert
OTWARTE SERCA

 

alt

Ideą koncertów jest połączenie świata muzyki, biznesu i kardiochirurgii oraz wspólne działania na rzecz dzieci z wrodzonymi wadami serca.

Celem charytatywnym koncertów jest zbieranie środków na zakup aparatury medycznej dla klinik kardiologii i kardiochirurgii dziecięcej oraz sprzętu rehabilitacyjnego dla dzieci z wadami serca.

Koncerty z udziałem najwybitniejszych polskich solistów muzyki klasycznej będą odbywały się raz na kwartał. Wydarzenia będą organizowane za każdym razem w innym miejscu.

Pomysłodawczynią organizacji koncertów jest Ambasador Fundacji, Patrycja Piekutowska - światowej sławy skrzypaczka, prywatnie mama dziecka z wadą serca.