Fundusz Marcin

Przy Fundacji Serce Dziecka im. Diny Radziwiłłowej działa Fundusz Marcin, opiekujący się grupą dzieci, które utraciły rodzica lub opiekuna.

Celem Funduszu Marcin jest długofalowe wspieranie wszechstronnego rozwoju dzieci osieroconych. Fundusz może przyznawać, dzieciom będących pod jego opieką bezzwrotne stypendia. Fundusz przyznaje pomoc wyłącznie ze środków gromadzonych na ten cel na odrębnie wydzielonym rachunku dla Funduszu Marcin.

Fundusz Dominika

Przy Fundacji Serce Dziecka im. Diny Radziwiłłowej działa Fundusz Dominika, opiekujący się niewielką grupą dzieci, chorych i upośledzonych

Celem Funduszu jest dofinansowywanie kosztów opieki nad dziećmi chorymi i upośledzonymi, których rodziny znalazły się w ciężkiej sytuacji życiowej i finansowej. Fundusz może takim rodzinom pokrywać również inne wydatki, związane z kosztami utrzymania, leczenia, zajęć edukacyjnych i sportowych.

Fundusz przyznaje pomoc wyłącznie ze środków gromadzonych na ten cel na odrębnie wydzielonym rachunku dla Funduszu Dominiki.