Dorośli z wadą serca

Fundusz Dorosłych z Wadami Serca
 
Fundacja Serce Dziecka wspiera nie tylko dzieci z wadami serca i ich rodziny, ale również osoby dorosłe dotknięte tym problemem. Wychodząc naprzeciw ich potrzebom przy Fundacji Serce Dziecka powstał Fundusz Dorosłych z Wadami Serca. Jego główne cele to:
• integrację środowiska osób dorosłych z wadami serca – GUCHów (od ang. Grow Up with Congenital Heart Disease),
• wsparcie emocjonalne, ale również finansowe osób będących w trudnej sytuacji materialnej, a wymagających kosztownego leczenia i rehabilitacji,
• współpracę z lekarzami podejmującymi problematykę GUCHów w celu stworzenia prawidłowego systemu opieki zdrowotnej dorosłych z wrodzonymi wadami serca,
• szerzenie informacji o możliwościach leczenia GUCHów,
• współpracę z krajowymi i zagranicznymi grupami i organizacjami wspierającymi dorosłych z wrodzonymi wadami serca.

Obecnie w Funduszu skupionych jest 30 osób dorosłych, z których 5 zostało objętych pomocą finansową dotyczącą głównie opłat za drogie leki czy też wizyty u specjalistów.
W najbliższych planach Funduszu jest uruchomienie podstrony internetowej, na której znajdzie się więcej informacji dotyczących osób dorosłych z wrodzonymi wadami serca, opracowanie i wysyłka do oddziałów zajmujących się GUCHami materiałów informujących o działaniach Funduszu jak również organizacja spotkania osób z wadami serca.