Podstawowa działalność Fundacji to działania na rzecz dzieci z wadami i chorobami serca, jednak możliwy do realizacji zakres działania, zgodnie ze Statutem Fundacji, jest o wiele szerszy.

Żeby oddzielić poszczególne obszary działań Fundacja ma możliwość uruchamiania funduszy powierzonych i wydzielonych, jako metody zbierania środków finansowych na określone cele, mieszczące się w celach statutowych Fundacji.

Z mocy Statutu Fundacja powołała fundusz wydzielony pod nazwą Fundusz Serce Dziecka działający na rzecz dzieci z wadami i chorobami serca. Fundusz Serce Dziecka kontynuował działalność Funduszu na Rzecz Dzieci z Wadami Serca utworzonego przy Fundacji dla Polski.
Jednak ze względu na dominujący zakres działań tego Funduszu ta działalność jest prowadzona bezpośrednio przez Fundację, bez wydzielonej wewnętrznie struktury Funduszu, przy zachowaniu pełnego wydzielenia tej działalności w ewidencji księgowej i sprawozdawczości wewnętrznej.

Natomiast inne obszary aktywności Fundacji są prowadzone w wydzielonych zarówno organizacyjnie jak i księgowo funduszach, których opisy znajdują se w kolejnych działach.

Regulamin przyznawania stypendiów w Funduszu Marcin działającym przy Fundacji Serce Dziecka im. Diny Radziwiłłowej


Czytaj więcej...