WADY SERCA

Opisy wad serca
pochodzą z książki
Dziecko z wadą serca – poradnik dla rodziców
pod redakcją E.Malca, K.Januszewskiej, D.Radziwiłłowej, M.Pawłowskiej;
wydawcą książki jest Fundacja Serce Dziecka im. Diny Radziwiłłowej