PAPVD - Częściowy nieprawidłowy spływ żył płucnych

Wada serca PAPVD
Częściowy nieprawidłowy spływ żył płucnych


Częściowy nieprawidłowy spływ żył płucnych (partial anomalous pulmonary venous drainage – PAPVD) jest wadą, w której część żył płucnych uchodzi poza lewym przedsionkiem.

alt

Nieprawidłowy spływ najczęściej dotyczy prawych żył płucnych (80%), które mogą się łączyć z żyłą główną górną, prawym przedsionkiem, rzadziej z żyłą główną dolną (scimitar syndrome) lub żyłami wątrobowymi. Nieprawidłowo uchodzące lewe żyły płucne łączą się najczęściej z żyłą główną górną.
Postać bez ubytku przegrody międzyprzedsionkowej występuje sporadycznie. Następstwem wady jest spływ krwi żylnej z płuc do krążenia systemowego i zwiększony przepływ płucny.

Leczenie
Leczenie operacyjne – przeprowadzane w krążeniu pozaustrojowym i hipotermii – polega na zamknięciu ubytku przegrody międzyprzedsionkowej łatką z osierdzia lub tworzywa sztucznego i skierowaniu spływu z nieprawidłowo uchodzących żył płucnych do lewego przedsionka.