MA - Atrezja (zarośnięcie) zastawki mitralnej

Wada serca MA
Atrezja (zarośnięcie) zastawki mitralnej


Atrezja (zarośnięcie) zastawki mitralnej (MA) to całkowity brak komunikacji pomiędzy lewym przedsionkiem a lewą komorą. Wada ta współistnieje z różnymi formami niedorozwoju struktur lewego serca (patrz rozdz. o sercu jednokomorowym i HLHS).