WADY SERCA

Opisy wad serca
pochodzą z książki
Dziecko z wadą serca – poradnik dla rodziców
pod redakcją E.Malca, K.Januszewskiej, D.Radziwiłłowej, M.Pawłowskiej;
wydawcą książki jest Fundacja Serce Dziecka im. Diny Radziwiłłowej
 

Więcej artykułów…

 1. DILV - Dwunapływowa lewa komora
 2. PS - Zwężenie zastawki pnia tętnicy płucnej
 3. ZEb - Zespół Ebsteina
 4. Z_Eis - Zespół Eisenmengera
 5. VSD - Ubytek przegrody międzykomorowej
 6. VR - Pierścienie naczyniowe
 7. ToF - Zespół Fallota
 8. TGA - Przełożenie dużych naczyń
 9. TAPVC - Całkowite nieprawidłowe połączenie żył płucnych
 10. TAC - Wspólny pień tętniczy
 11. TA - Atrezja (zarośnięcie) zastawki trójdzielnej
 12. SV - Serce jednokomorowe
 13. ST - Serce trójprzedsionkowe
 14. PTW - Przetoki tętnic wieńcowych
 15. PDA - Przetrwały przewód tętniczy (Botalla
 16. PAPVD - Częściowy nieprawidłowy spływ żył płucnych
 17. PA/VSD - Atrezja zastawki tętnicy płucnej z ubytkiem międzykomorowym i MAPCA’s (naczynia odaortalnego unaczynienia płuc)
 18. PA/IVS - Zarośnięcie zastawki pnia płucnego z ciągłą przegrodą międzykomorową
 19. NKPK - Niezrównoważony kanał przedsionkowo-komorowy
 20. MS - Zwężenie lub niedomykalność zastawki mitralnej/dwudzielnej
 21. MA - Atrezja (zarośnięcie) zastawki mitralnej
 22. LTGA - Skorygowane przełożenie dużych naczyń
 23. Kawasaki
 24. Kardiomiopatie - Wady mięśnia sercowego
 25. IAA - Przerwanie łuku aorty
 26. HRHS - Zespół niedorozwoju prawego serca
 27. HLHS - Zespół niedorozwoju lewego serca
 28. DORV - Dwuujściowa prawa komora
 29. CCHB - Całkowity blok serca
 30. BWG - Zespół Blanda, White’a i Garlanda
 31. Brak PA - Zespół wrodzonego braku zastawki tętnicy płucnej
 32. AVC - Kanał przedsionkowo-komorowy
 33. ASD - Ubytek przegrody międzyprzedsionkowej
 34. AS - Zwężenie aorty
 35. CoA - Zwężenie cieśni aorty (koarktacja aorty)