Pobyt w szpitaluPrzygotowanie dziecka

Jeśli wskazane jest leczenie chirurgiczne
"Po przejrzeniu wyników wszystkich badań i testów kardiolog i kardiochirurg ustalają wskazania dotyczące wady i rodzaju zabiegu. Odpowiedzą oni na Twoje pytania związane z postępowaniem, rodzajem wady, planami leczenia chirurgicznego, wyborem szpitala, krwiodawstwa, ryzykiem, oczekiwanymi rezultatami, rekonwalescencją, późniejszą opieką i możliwością następnego zabiegu."

Przygotowanie Twojego dziecka do zabiegu kardiochirurgicznego
"Po podjęciu decyzji o leczeniu kardiochirurgicznym dziecko zostanie wpisane na listę oczekujących, w zależności od możliwości leczenia i pilności zabiegu. Najczęściej dzieci przychodzą do szpitala 2-3 dni przed zabiegiem i pozostają od 7 do 21 dni po zabiegu.
W czasie pobytu w szpitalu zabrane z domu ulubione zabawki działają na dzieci uspokajająco, ponieważ przypominają każdego dnia dom. Ważną sprawą jest jak najlepsze samopoczucie dziecka i jego zdrowie w czasie pobytu w szpitalu. Jeśli dziecko jest chore, przeziębione, ma katar, kaszel, gorączkuje – powinieneś skontaktować się z kardiologiem lub kardiochirurgiem, aby zdecydował on o przeniesieniu terminu zabiegu. Czasami plan operacyjny może ulec zmianie w związku z koniecznością wykonania innego, bardzo pilnego zabiegu. Rodzice idziecko muszą być o tym oczywiście jak najprędzej poinformowani.
Dobrze jest, aby przed zabiegiem porozmawiać z psychologiem dziecięcym, który pomoże przygotować młodego pacjenta do zabiegu."


Informowanie Twojego dziecka o zabiegu
"To, co powiesz dziecku o zabiegu, będzie zależało od jego wieku, możliwości zrozumienia i natury emocjonalnej. Kardiolog, kardiochirurg i wszyscy pozostali członkowie zespołu w ośrodku kardiochirurgicznym pomogą ci wyjaśnić dziecku w prosty sposób wszystko, co dotyczy zabiegu. Prawda jest zazwyczaj mniej straszna, niż próba ukrycia faktów i pozostawienie dziecka z własnymi obawami i wyobrażeniami. Możesz nie rozwiać tych obaw całkowicie, a i sam je mieć, ale na pewno możesz pomóc swojemu dziecku przełamać je.
Twoje własne wyobrażenia nieuchronnie będą odzwierciedlać się w nastawieniu Twojego dziecka zarówno przed, jak i po zabiegu. Wyjaśnij uczciwie i spokojnie, co jest złe i powiedz dziecku, co musi być zrobione, aby jego serce było zdrowe. To pomoże w poprawie zdrowia ipozytywnym nastawieniu. Słuszne będzie pozwolenie mu na udział w planowaniu pobytu w szpitalu. Oczywiście bycie uczciwym w stosunku do dziecka nie oznacza mówienia mu o wszystkich szczegółach, o których dowiedziałeś się od lekarza, lecz udzielenie informacji o rzeczach, które będą robione. Wtedy nie będzie czuło się zaskoczone ani oszukane."


Uspokojenie obaw
"Wielu doświadczonych w pracy z dziećmi lekarzy i pielęgniarek będzie się opiekować Twoim dzieckiem. Będą starać się, aby przeszło ono przez zabieg operacyjny prawie bez bólu i strachu. Pamiętaj jednak, że jeżeli dziecko nawet bardzo polubi personel oddziału to i tak będzie wymagało Twojego emocjonalnego wsparcia. Rodziców nikt nie może zastąpić. Ważne jest przygotowanie do chwili, kiedy będzie samo w sali operacyjnej i na oddziale pooperacyjnym.
Dziecko będzie informowane, że rodzice pozostają w pobliżu i oczekują na możliwość odwiedzenia go w momencie, kiedy będzie to możliwe. Jeśli jest małe i jest to jego pierwsze rozstanie z rodzicami, może poczuć się skrzywdzone i obawiać się, że zostało opuszczone. Może uważać również, iż jest to jakiś rodzaj kary za to, że było niegrzeczne. Wskazane jest więc rozwianie wątpliwości co do powodu rozłąki, pobytu w szpitalu i zabiegu operacyjnego.
Musisz cały czas pamiętać, że uczciwe postępowanie z dzieckiem jest bardzo ważne dla niego i dla Ciebie. Jeśli nie powiesz nic na temat pobytu w szpitalu, będzie ono sobie wyobrażać coś strasznego, gorszego niż rzeczywistość. Nie obiecuj rzeczy, których nie będziesz mógł później spełnić. Małe dziecko nie potrzebuje bardzo dokładnych wyjaśnień, ale musi wiedzieć, że Ty będziesz przy nim i nie udzielisz mu żadnych wymijających odpowiedzi."


Zaprezentowanie pozytywnych aspektów
"Możesz pomóc swojemu dziecku poprzez uwydatnienie pozytywnych stron leczenia chirurgicznego. Powinno to być zrobione od samego początku w sposób bardzo prosty i jasny. A oto propozycje:
“Twoje serce nie pracuje teraz normalnie, ale będzie to wyleczone. lekarze i pielęgniarki są Twoimi przyjaciółmi i cokolwiek robią – robią to w tym celu, aby Twoje serce pracowało lepiej.”
“Musisz mieć zrobiony zabieg chirurgiczny na sercu. Ja chcę, aby to było zrobione, ponieważ kocham Cię i wiem, że jest to jedyny sposób, abyś był zdrowszy.”
“Podczas zabiegu operacyjnego nie będziesz czuć bólu. Pan doktor da Ci lekarstwa, które spowodują, że będziesz spać. Trochę będzie boleć po zabiegu, ale pielęgniarki dadzą Ci lekarstwo, abyś nie czuł bólu.”
“Zaraz po zabiegu pozostaniesz w specjalnym pomieszczeniu, gdzie pielęgniarki i lekarze będą się Tobą zajmować bardzo uważnie. W tym czasie, jeżeli pan doktor pozwoli, odwiedzę Cię, ponieważ cały czas będę w pobliżu.”
“Jak wrócisz do swojej sali, będę przy Tobie tak długo i często, jak tego będziesz chciał. Oczywiście w miarę możliwości.”
“Podczas pobytu w szpitalu spotkasz inne dzieci przed i po operacji, które tak jak Ty szykują się, aby wrócić do domu. Wyjdziesz ze szpitala wtedy, kiedy pan doktor stwierdzi, że jesteś na tyle zdrowy, aby wrócić do domu.”

Niezależnie od tego jak przygotujesz swoje dziecko, może ono płakać, być złe lub przygnębione, myśleć o bólu i oddzieleniu od rodziców na czas operacji. Jeżeli będzie miało takie reakcje, powiedz mu, że są one normalne w tej sytuacji, ale nie ma się czego bać. Pociesz je, że po zabiegu jego serce będzie zdrowe i wróci do domu tak szybko, jak to tylko będzie możliwe."


Powrót do domu


"Kiedy dziecko wyjdzie ze szpitala, kardiolog lub kardiochirurg omówi z Tobą zakres aktywności ruchowej, diety, stosowanie leków oraz udzieli Ci innych informacji dotyczących rekonwalescencji. Ustalone zostaną terminy badań i wizyt kontrolnych tak, aby kardiolog i kardiochirurg mogli obserwować postępy w powrocie do zdrowia.

Dobrze, aby dziecko po powrocie do domu było również pod opieką pediatry. Otrzymasz kartę, która zawiera opis zabiegu i dalsze leczenie."


Rekonwalescencja

"Dzieci po zabiegach kardiochirurgicznych bardzo szybko zaczynają cieszyć się zdrowiem i siłą. Czas potrzebny, aby wróciło do zdrowia, zależy od wielu czynników, włączając wiek, rodzaj wady serca i wynik zabiegu operacyjnego, a także wcześniejszy stan zdrowia i osobowość dziecka. W ciągu miesiąca po wyjściu ze szpitala większość może wrócić do przedszkola lub szkoły. Jeżeli okres rekonwalescencji musi być dłuższy, mogą być potrzebne korepetycje domowe. W czasie wczesnego okresu rekonwalescencji należy ograniczyć aktywność fizyczną. W większości wad serca zabieg poprawia krążenie krwi i dziecko w związku z tym może żyć lepiej. Czasami nieprawidłowość może pozostać lub pojawić się ponownie. Badania kontrolne wykonywane przez kardiologa są konieczne, a czasami wskazane może być wykonanie rożnych badań, a także cewnikowanie serca.

Poprzez badania okresowe kardiolog może ocenić postępy w leczeniu Twojego dziecka i udzielić Ci rad o jego aktywności ruchowej. Jeżeli będzie to konieczne, szkoła otrzyma zaświadczenie o rodzajach wskazanych i przeciwwskazanych ćwiczeń. Może być to pomocne dla Ciebie w czasie rozmowy z nauczycielem i pielęgniarką szkolną o tym, aby w miarę możliwości było traktowane tak jak zdrowi rówieśnicy.

Po okresie rekonwalescencji, jeśli nadal masz wątpliwości co do stopnia aktywności dziecka, porozmawiaj z lekarzem. Ponieważ Ty i Twoja rodzina przebywacie razem, widzicie jak Wasze dziecko rozwija się, jesteście więc najodpowiedniejszymi osobami, które pomogą mu w powrocie do normalnego życia."

W sali operacyjnej


"Złożoność zabiegów kardiochirurgicznych wymaga od całego zespołu lekarzy, perfuzjonistów, techników i pielęgniarek współpracy z kardiochirurgiem. Chirurg jest główną osobą w tym zespole. W czasie, gdy koncentruje się on na tym, co robi, musi mieć pewność, że inni troszcz się o utrzymanie krążenia, oddychania i innych funkcji życiowych pacjenta. W tym czasie przepływ krwi przez serce jest znacznie ograniczony lub zatrzymany całkowicie. To zapewnia chirurgowi obraz wnętrza serca i względnie długi czas, w ciągu którego może dokonać korekcji. W czasie zabiegów na zamkniętym sercu operacje wykonywane są bez użycia sztucznego płuco-serca.

Sztuczne płuco-serce, umożliwiające tzw. krążenie pozaustrojowe, używane jest w czasie zabiegów na otwartym sercu i umożliwia otrzymywanie przez ciało utlenowanej krwi. Urządzenie to dostarcza tlen do ciała i pracuje jako pompa utrzymująca przepływ krwi przez ciało. Tym sposobem serce pacjenta może być utrzymane bez przepływu krwi tak długo, jak to będzie konieczne dla chirurga do korekcji wady. Po zabiegu serce i płuca ponownie zaczynają pracować, pompując i utleniając krew.

Część noworodków i niemowląt może wymagać postępowania nazywanego głęboką hipotermią. Oznacza to obniżenie temperatury ciała do bardzo niskiej (poniżej 20°C; normalna temperatura wynosi 36,6°C) i całkowite zatrzymanie krążenia na okres korekcji wady."


Oddział intensywnej opieki medycznej   

"Jednym z czynników powodzenia zabiegów kardiochirurgicznych jest to, że pacjenci po tych zabiegach mają zapewnioną intensywną opiekę w specjalistycznych oddziałach pooperacyjnych. Są one wyposażone w sprzęt monitorujący, leki i inne specjalistyczne środki i urządzenia, a pacjenci otrzymują całodobową opiekę wysokowyspecjalizowanego zespołu lekarzy i pielęgniarek.

Respiratory (aparaty do sztucznego oddychania), rurki intubacyjne umieszczone w tchawicy, namioty i maski tlenowe pozwalające podawać tlen, cewniki drenażowe złożone do klatki piersiowej w czasie zabiegu celem drenowania krwi i płynów z klatki piersiowej, kilka linii dożylnych umożliwiających podaż krwi, płynów i leków – wszystko to jest częścią intensywnej opieki, którą dziecko otrzymuje po zabiegu. Przed zabiegiem operacyjnym ktoś z zespołu medycznego porozmawia z Tobą o pobycie dziecka w oddziale intensywnej terapii.

W zależności od stanu dziecka i zwyczajów oddziału być może będziesz mógł przez krótki czas zobaczyć je w kilka godzin po zabiegu. Będzie ono głęboko spać."


Oddział kardiologii dziecięcej

"W większości przypadków po upływie 1-4 dni (czasem i dłużej) pobytu w oddziale intensywnej opieki stan dziecka ulega poprawie na tyle, że może zostać przeniesione do oddziału kardiochirurgii. W oddziale tym będziesz mógł uczestniczyć czynnie w opiece nad dzieckiem. Często stosuje się program leczenia fizykoterapeutycznego, tzn. nauka kaszlu, masaże, ćwiczenia oddechowe, oklepywanie klatki piersiowej i pleców. Wszystkie te działania mają na celu zapobiec powikłaniom oddechowym (stanom zapalnym oskrzeli i płuc). Dziecko może skarżyć się na ból i niewygodę, pomimo, że otrzymuje środki przeciwbólowe. Powinieneś zachęcać je, aby starało się jak najmniej z nich korzystać. Lekarz może zaproponować Ci, abyś pomagał dziecku w siadaniu, wstawaniu z łóżka i spacerach, a Ty powinieneś zachęcać je do zwiększenia aktywności ruchowej.

Po kilku dniach Twoje dziecko może zacząć odmawiać współpracy, może odrzucać Twoją pomoc i obecność. Są to normalne reakcje, które mogą być rozwiązane w prosty sposób przez uspokojenie dziecka i zapewnienie go o tym, że je kochasz. Należy również wytłumaczyć, że powinno wypełniać wszystkie zalecenia lekarza. Lęki nocne, złe sny występują bardzo rzadko i tu również pomocna będzie Twoja obecność i uspokojenie dziecka.

Po zabiegu często stosowana jest niskosodowa dieta, uboga w sól, która zmniejsza zatrzymywanie wody w ustroju. Lekarz powie Ci o tym, jeśli jakakolwiek dieta będzie konieczna. Może też zlecić przyjmowanie rożnych leków. Niektóre dzieci przez kilka godzin po zabiegu mogą mieć podwyższoną ciepłotę ciała. Jest to odpowiedzią na zabieg operacyjny. Jeżeli gorączka będzie utrzymywała się dłużej, lekarz zleci wykonanie zdjęcia rtg oraz badanie moczu, morfologii i posiewu krwi. Badania te mogą wyjaśnić przyczynę gorączki i określić, w jaki sposób powinno się postępować.

Zazwyczaj po 4 lub 5 dniach po operacji dziecko będzie czuło się znacznie lepiej. W tym czasie można rozpocząć planowe wycofywanie się z intensywnego nadzoru. Jeżeli użyte były cewniki do kontroli i pomiarów, założone druty do stymulacji – są one usuwane zwykle po upływie tego właśnie czasu. Szwy są zdejmowane około 7 dni po zabiegu. Jeżeli dziecko nie gorączkuje, ma apetyt, a lekarz zadowolony jest z przebiegu okresu pooperacyjnego, to między 10 a 14 dniem po zabiegu może zostać wypisane do domu."