Podawanie leków w szkole i przedszkolu

Podawanie leków dzieciom z wadami serca przez nauczycieli w szkole i przedszkolu

Przedstawiamy stanowisko Ministra Zdrowia oraz interpretację tego stanowiska z którego jednoznacznie wynika, że nie ma przeszkód, aby w szkołach i przedszkolach stałe leki podawano.

Czytaj więcej...

Nauka i wybór szkoły

Tekst pochodzi z książki-broszury: 
E. Makowiecka, J. Moll, J. Moll,
Mam dziecko z wadą serca,
Wydawnictwo ADI,  Łódź 2001,  ISBN 83-85815-62-7,
(za zgodą Pani doc. dr hab. Jadwigi Moll)


"W wypadku dzieci z tzw. “prostą” wadą serca, czyli taką, która może być w pełni i całkowicie naprawiona, sytuacja jest taka jak u przeciętnego dziecka. Po operacji nie mają one żadnych istotnych ograniczeń w życiu codziennym i będą mogły normalnie pracować. Natomiast rodzice dziecka ze złożoną wadą serca stoją wobec znacznie poważniejszego problemu, choć często, dopóki jest ono małe, nie zawsze sobie to uświadamiają.

Czytaj więcej...