Ustawa transgraniczna – leczenie za granicą

Czytaj więcej...

Do 29 grudnia gminy czekają na pisma o przyznanie pomocy od opiekunów, którym odmówiono wsparcia na niepełnosprawne dziecko, ponieważ otrzymał je drugi z nich na innego potomka z dysfunkcją zdrowotną – podaje Gazeta Prawna.

Czytaj więcej...

Podawanie leków dzieciom z wadami serca przez nauczycieli w szkole i przedszkolu.

Czytaj więcej...

Renta Socjalna

Czytaj więcej...

Karta Praw Pacjenta

Czytaj więcej...

Prawa przysługujące rodzicom pracujacym

Czytaj więcej...

Uzyskanie statusu osoby niepełnosprawnej

Czytaj więcej...

Ulgi przysługujące w podróży środkami transportu zbiorowego

Czytaj więcej...

Jak uzyskać zgodę na leczenie dziecka za granicą

Czytaj więcej...

Import docelowy leków

Czytaj więcej...

Turnusy rehabilitacyjne i leczenie uzdrowiskowe

Czytaj więcej...

Pomoc materialna

Czytaj więcej...

Świadczenia na rzecz uczniów niepełnosprawnych

Czytaj więcej...

Zasiłki przysługujące na dziecko

Czytaj więcej...